Пламен петров - Кинезитерапевт

През 2014г. придобива образователно- квалификционна степен бакалавър по специалност Кинезитерапия в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ . Периодът 2014-2015 работи в ДВХФУ „Ильо Войвода“ гр. Кюстендил ( работа с хора с физически увреждания). Периодът 2015-2016 година работи в ДЦПЛУ „Света Марина“ – София (работа с хора с ментални увреждания). 2015- 2020г. работа с подрастващи във волейболна школа „Една волей“. 2016г. придобива образователно – квалификационна степен – магистър по специалност Кинезитерапия, специализация- Кинезитерапия в в неврологията и психиатрията. В същата година хоноруван преподавател към Национална Спортна Академия . През 2016г. и 2018г. – Кинезитерапевт на Българския национален отбор по баскетбол, участие в Европейски първенства в Орадея и Подгорица. От 2017г. до днес е част от екипа на „Артромедика“.

Завършени курсове:

  1. Dry needling – международен сертификат за практикуване на методиката.

  2. Ergon IASTM technique

  3. Mulligan’s Concept

  4. FMT Rockpods

  5. FMT Rockfloss

  6. DTS Traction System Therapy

  7. Training course of deep oscillation therapy

  8. Upper limb pathologies (Clinical proprioception)

  9. Мобилизация на периферни нерви