За нас

Медицинското направление на центъра обхваща областите ортопедия и травматология, неврология, физиотерапия и рехабилитация.

В практиката се осъществява възстановяването на пациенти след артроскопски операции в областта на рамото (стабилизация след рецидивиращи луксации, акромиопластика и възстановяване на ротаторния маншон), колянна става(в т.ч. реконструкции на предна кръстосана връзка) и глезенната става, пациенти след прекарани фрактури, лекувани с гипсова имобилизация или оперативно чрез метална остеосинтеза. Работи се за възстановяването на моториката на пациенти с неврологични заболявания.

Виж повече

Нашите направления

Научи повече
Научи повече

Нашият екип

МЦ Артромедика едно разполага с екип от висококвалифицирани кинезитерапевти, които изготвят и провеждат индивидуален план на лечение и възстановяване на пациентите. Нашите специалисти преминават различни курсове за допълнителна квалификация и придобиване на нови техники и умения в сферата на кинезитерапията и рехабилитацията.

Д-р Анна Кинова
Физиотерапевт

виж повече

Христина Кьосева
кинезитерапевт

виж повече

Анна Алмаджиева
кинезитерапевт

виж повече

Д-р Кремена Кънчева
Невролог

виж повече

Девиния Тодорова
кинезитерапевт

виж повече

Илия Стефанов
Кинезитерапевт

виж повече

Вероника Владимирова
рехабилитатор

виж повече

Пламен Петров
кинезитерапевт

виж повече

Анна Атанасова
рехабилитатор

виж повече

Медицински Център Артромедика обхваща областите ортопедия и травматология, неврология, физиотерапия и рехабилитация.

Последно от нашият блог

 

 

Медицински център Артромедика, Артромедика Медицински център, Кинезитерапия Красно Село, Физиотерапевт Красно село, София