O.P.A.F. терапията е едно ново устройство, което генерира високочестотни пресионни вълни от клас Е. Благодарение на високата мощност се генерират вълни със силен механичен ефект с дълбоко действие. Този тип терапия дава възможност да се работи върху редица патологии като: калцификати, мускулни лезии, тендинити, епикондилит, плантарен фасцит, ставни контрактури и т.н.