ERGON TECHNIQUE е иновативен терапевтичен подход, съчетаващ статични и динамични манипулации на меката тъкан на тялото със специфично клинично оборудване за лечението на невромускуло-скелетни патологии. ERGON e техника за мобилизиране на меки тъкани, която предлага значителни предимства, включващи дългосрочни терапевтични адаптации като:

– Освобождаване на кръстосаните връзки между съединителната тъкан;

– Възстановяване на еластичността на съединителната и мускулната тъкан;

– Подобряване на лимфния поток;

– Намаляване на болката и мускулния спазъм чрез неврологични адаптации.