Пламен петров - Кинезитерапевт

Пламен Петров завършва Национална Спортна Академия „Васил Левски“ през 2015г. и придобива специалност Кинезитерапевт с образователна степен Магистър. От 2016г. е част от екипа на Артромедика като утвърден специалист в кинезитерапията и възстановяването на заболявания в областта на Ортопедията и травматологията.