За нас

Медицински Център ”Артромедика”

Медицинското направление на Медицински център ”Артромедика” обхваща областите ортопедия и травматология, неврология, физиотерапия и рехабилитация.
Основните насоки на дейността ни са свързани с физиотерапия и кинезитерапия на опорно-двигателния апарат и нервната система, както и предоперативна и постоперативна рехабилитация.
В практиката се осъществява възстановяването на пациенти след артроскопски операции в областта на рамото (стабилизация след рецидивиращи луксации, акромиопластика и възстановяване на ротаторния маншон), колянна става(в т.ч. реконструкции на предна кръстосана връзка) и глезенната става, пациенти след прекарани фрактури, лекувани с гипсова имобилизация или оперативно чрез метална остеосинтеза. Работи се за възстановяването на моториката на пациенти с неврологични заболявания.
Медицинският център разполага с лекарски кабинет за медицинските специалисти, физиотерапия с договор към НЗОК (светлолечение, електротерапия, лазертерапия, ултразвукова терапия и магнитотерапия) и кабинети за индивидуална кенезитерапия оборудвани с ново поколение апарти с дълбоко въздействие (текар терапия, дълбока осцилация, високоенергийна лазертерапия, ударна ултразвукова терапия) .
Всички ние – лекари и кинезитерапевти , работещи в Медицински център „Артромедика“, подчиняваме знанията, уменията и труда си на една цел – да върнем на нашите пациенти самочувствието и радостта от един активен и пълноценен живот.

нашите лекари

д-р Анна Кинова

Д-р Анна Кинова – физиотерапевт (договор с НЗОК, записване на часове на телефон 0893010668). Д-р Кинова е специалист с дългогодишен опит в областта на физиотерапията и рехабилитацията. До 2000г. е работила като главен асистент в МУ – София. С десетгодишен стаж в Турция – в специализирана клиника за рехабилитация на болни с неврологични заболявания и деца с ДЦП. От 10 години работи на длъжност: началник отделение в СБПЛР „Панчарево“ – специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация.

Дейност: Диагностика и назначаване на физиотерапевтично лечение.

д-р Кремена Кънчева

Д-р Кремена Кънчева – невролог (договор с НЗОК, записване на часове на телефон 0893010668 и www.superdoc.bg). Д-р Кънчева е специалист в областта на нервните болести, работи в неврологично отделение на УМБАЛ „Св. Анна“ гр. София

Дейност: Диагностика и лечение на заболяванията на нерваната система.

С какви заболявания работят нашите специалисти?

Неврологични проблеми:

Радикулити и радикулопатии.

  • Състояния свързани с разилични изменения на междупрешленните дискове

Заболявания на централната нервна система.

Заболявания и травми на периферната нервна система.

Неврити и невралгии.

Компресионни синдроми.

Травмите на периферната нервна система.

Лечение на диабетна полиневропатия и полиневропатии от друг произход.

Проблеми с опорно двигателния апарат (ортопедия и травматология)

  • Травматизъм – възстановяване след травми на опорно двигателния апарат

  • Предоперативна и следоперативна рехабилитация

  • Дегенеративни заболявания на опорно двигателния апарат.

  • Възпалителни заболявания на опорно двигателния апарат

  • Гръбначни изкривявания

МЦ Артромедика едно разполага с екип от висококвалифицирани кинезитерапевти, които изготвят и провеждат индивидуален план на лечение и възстановяване на пациентите. Нашите специалисти преминават различни курсове за допълнителна квалификация и придобиване на нови техники и умения в сферата на кинезитерапията и рехабилитацията. Благодарение на това през последните години в медицинския център успешно и с висока ефективност се прилагат:

– иглотерапия с електростимулация

– лечение с вендузи

– кинезиотейп

– невродинамика

– Ергон техника

– Флосинг

– Миофасциална терапия

Мълиган

– кинезитерапия при деца с гръбначни изкривявания по световно признатите методики Schrot и SEAS

нашите услуги