Анна Атанасова - Рехабилиратор

Анна Атанасова е специалист с близо двайсет годишен опит в рехабилитацията в областта на ортопедията и травматологията и неврологията. През 2003г. завършва Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински Университет гр. София със специалност Рехабилитатор. От 2003г. до 2004г. работи в Балнеолечебница Княжево, от 2004г. до 2013г. в МЦ „Здраве за всеки“, а от 2013г. е част от екипа на Артромедика. През годините преминава допълнителни курсове за повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения в сферата на физиотерапията и рехабилтацията: Мекотъканни мобилизации по Terier на цервикален дял и горен крайник и на лумбален дял и долен крайник, Невродинамика, Мълиган техники, Ергон техники, работа с апарат за диатермия Текар терапия.