Анна Ивайлова Алмаджиева - Рехабилиратор

През 2017 год. завършва Спортно училище “Васил Левски” със свидетелство за професионална квалификация по плуване. През 2021 год. завършва Национална спортна академия “Васил Левски” степен бакалавър “Кинезитерапия”.

През години на следване се е обучавала при д-р Л.Спасов – специалист по Физикална и рехабилитационно медицина; при д-р Ст.Димов – специалист по Травматологични и ортопедични заболяване на опорно-двигателния апарат; при д-р Ант.Йорданова – специалист по Физикална терапия и рехабилитация. Натрупва и практически опит от частна практика през годините. През 2021 год. лятото започва работа в Медицински център “Артромедика” гр.София.

През 2021 год. е применала през специализирани курсове по:

• Класически спортен тейпинг;

• Кинезиологичен тейпинг горен квадрант;

• Кинезиологичен тейпинг долен квадрант;

• Dry Needling Level 1;

• Dry Needling Level 2.