МЦ Артромедика едно разполага с екип от висококвалифицирани кинезитерапевти, които изготвят и провеждат индивидуален план на лечение и възстановяване на пациентите. Нашите специалисти преминават различни курсове за допълнителна квалификация и придобиване на нови техники и умения в сферата на кинезитерапията и рехабилитацията. Благодарение на това през последните години в медицинския център успешно и с висока ефективност се прилагат:

✦ иглотерапия с електростимулация

✦ лечение с вендузи

✦ кинезиотейп

✦ невродинамика

✦ Ергон техника

✦ Флосинг

✦ Миофасциална терапия

Лечение чрез движение

 Кинезитерапията разполага с различни средства и методи на раздвижване, които се основават на клинични и масови проучвания. В нея се съчетават познания по медицина, анатомия, физиология, биохимия, патокинезиология и т.н. В „Артромедика“ работят висококвалифицирани терапевти, които прилагат най-новите методи и работят с най-съвременната апаратура.