Девиния Тодорова – кинезитерапевт

Девиния Тодорова завършва Kинезитерапия в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ през 2017 г. с придобита образователно-квалификационна степен Бакалавър. През 2018 г. защитава магистърска степен със специалност Кинезитерапия в Ортопедията и травматологията. Присъединява се към екипа на Артромедика през 2019г.

Завършени курсове:

  • Mulligan Concept
  • Мекотъканна мануална мобилизация по Terier на цервикоторакална област и горен крайник
  • Мекотъканна мануална мобилизация по Terier на лумбална област и долен крайник
  • Мобилизация на периферни нерви