Вероника Владимирова - Рехабилиратор

Образование

  • Медицински университет – София- Медицински колеж „ Йорданка Филаретова“- специалност „ Рехабилитатор“
  • НСА „Васил Левски“ – специалност „ Кинезитерапия и рехабилитация“ със специализация Кинезитерапия в ортопедията и травматологията- Магистърска степен.

Следдипломни курсове за допълнителна квалификация:

  • Мануален лимфен дренаж

  • Мобилизация на периферните стави

  • Мекотъканна мобилизация по Tericr на цервикален дял и горен крайник

Професионален опит:

  • Медицински център „Здраве за всеки“- 2013- 2014г.
  • Център за масажи „Лина- масаж“- 2017- 2020г.
  • Медицински център „Артромедика“- от 2021г. до момента
  • Частна практика